Rally-lydighed

 


Rally lydighed er startet for at lave et sjovt alternativ til alm. lydighedsarbejde. Det er vigtigt at hunden synes det er sjovt, det fremmer appellen, og arbejdsiveren.
Hund og fører gennemfører en bane i nummer rækkefølge, der er designet af en rally dommer. Dommeren starter parret, hvorefter hund og fører gennemfører en bane med bestemte øvelser i eget tempo. Det gælder dog om at være hurtigst med færrest fejl (ligesom i agility). Hver af disse øvelser er angivet med et skilt (10-20 stk. alt efter niveau), der viser, hvad man skal gøre. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.
I Rally lydighed må man meget af det, man ikke må til alm. lydighedsprøver, og det gælder i alle 4 klasser.
Man må tale lige så meget med sin hund man vil - men kun pænt, taler man grimt, bliver der trukket i point! Man må også bruge kropssprog, tegn og klap på låret - alt det man vil (dog kun klap på låret i de 2 første klasser), bortset fra at røre ved hunden, og godbidder bruges kun under træningen, dem må man ikke bruge ved en prøve.
Der skal være et samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem øvelserne, men der kræves f.eks. ikke en perfekt plads position.
Hunden skal dog være under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra føreren. Skiltene må ikke berøres undtagen af en logrende hale og linen må ikke være stram.
Det er dommeren, der laver banen, som er ny hver gang, deltagerne stifter først kendskab til den umiddelbar før prøven - ligesom i agility. Inden en prøve går dommeren banen igennem efterfulgt af alle deltagerne i den pågældende klasse men uden hunde - igen ligesom i agility.
Der er 4 klasser:

Begynderklassen - hunden skal være i snor. Her er mellem 10 og 15 skilte, hvoraf højst 5 må være stationære - ingen spring.

Øvet - Her er mellem 12 og 17 skilte, hvoraf højst 7 må være stationære, der må være 1 spring.

Ekspert - Her er mellem 15 og 20 skilte, og også her må højst 7 af dem være stationære, der må være 2 spring.

Championklassen - Her kan alle skilte forekomme og hunden skal også kunne gå på højre side af føreren, sendes frem til en kegle og løbe gennem en tunnel.

I begynderklassen skal hunden være i snor, i de øvrige er den uden.
Der er 3 forskellige spring, som kan bruges i flæng: Det spring, som vi kender fra alm. dressur, spring over en pind på 2 springstøtter som i agility, og et længdespring
Der tages tid på gennemførelsen af banen, og ligesom i Agility, vinder det team, der har flest points , og ved pointlighed er det dem med den laveste tid, der løber af med sejren.
Alle starter med 100 points og så bliver der fratrukket points for fejl.
Titler: For at bestå en klasse skal man i begynderklassen opnå mindst 70 point ud af de 100 mulige, i øvet mindst 80 point, i ekspert mindst 95 point og i championkl. mindst 97 point samt vinde klassen. For at erhverve en officiel Rally-O titel kræves at klassen er bestået 3 gange med mindst 2 forskellige dommere - Dette gælder for alle 4 klasser. i begynder og øvet kan man dog rykke op i næste klasse ved at bestå klassen med 100 point.

Dansk Kennel Klub har nu i 2006 lavet Rally-O til officiel sport i Danmark, så nu følger jeg de regler.
Se de pointregler jeg bruger.

Se Dansk Kennel Klubs regler 

Se mere om regler, øvelser og skilte

Norsk side om rally-lydighed

Billeder fra vores afslutning 2008