Tysk begynderklasse

Nicole har prøvet det tyske lydighedprogram i begynderklassen til en uofficiel prøve i Lyngby den 29. juni 2003. Se hele programmet nederst på siden.

 

  Øvelse Kommentarer Koeff Point
1 Forholdet til andre hunde Meget rolig hund, der overhovedet ikke tager anstød af øvrige. Dybt koncentreret. 4 40
2 Stå med berøring Hund lader sig villigt berøre uden at reagere, men sætter sig dog ned. 2 14
3 Tandvisning En smule krampagtigt 2 19
4 Afdækning i gruppe Hund ligger tiden ud uden reaktion overhovedet 3 30
5 Lineføring Pænt følge både i gang og løb. Hund hænger dog i en enkel vending 4 36
6 Fri ved fod Hund hænger temmelig meget både i løb og gang. Flere ekstra kommandoer og skæv plads. Fører venter ind i mellem på hunden 4 20
7 Sid under gang Trægt følge i start og et par ekstra kommandoer og fører nedsætter hastighed ved sit-position 3 21
8 Indkald Udmærket øvelse 4 40
9 Tilbagesendelse med
afdækning
Hund løber ud på een kommando, tager linen, bærer den et lille stykke, men dækkes af i feltet 3 21
10 Apportering Flere ekstra kommandoer, hvorefter hunden leder efter apporten, som den har svært ved at finde. Hunden finder apporten og afslutter med skæv plads. 2 10
11 Helhedsindtryk Helt fint samarbejde. Godt førerarbejde. Hunden ser dog ud til at kede sig i øvelse 6, hvor fører nok bør få mere glæde ind i øvelsen 1 8
  Ialt     259

 

Det tyske lydighedsprogram, 2002 og 2003

Begynderklasse

1. Forholdet til andre hunde
Hunde og førere er opstillet på en række og hundene skal sidde ved siden af føreren i grundstilling. Par nr. 1 går frem foran og bagved den opstillede række. Det er også muligt, at dommeren lader parret gå slalom mellem hundene. Afstanden mellem det par der er til bedømmelse og de hunde der står må ikke overstige 1 m.
Forholdet mellem hundene skal normalt være venligt eller ligegyldigt. Forholdet må ikke være fjendtligt eller forstyrret. Hunde der overfalder andre hunde bliver diskvalificeret og udelukket fra videre deltagelse.

2. Stå med berøring
På en kommando må hunden blive stående lige ved siden af føreren. Efter anvisning fra dommeren, stiller hundeføreren sig skråt ud for hunden, der er med eller uden line. Bliver hunden ført i line, skal den være slapt hængende og må ikke være stram. Hunden skal herefter stå roligt og lade sig berøre fra alle sider. Hvis det er ønskeligt af hensyn til dommerens sikkerhed, tager hundeføreren hundens hoved på begge sider og holder den godt fast, medens dommeren berører den. Derved kan dommere med en hånd holde fast i halsbåndet. Under dette må hunden forholde sig i ro, uden at sno sig uroligt eller dreje sig afvigende, eller forsøge at bide dommeren. En enkelt ringe hurtig bevægelse regnes ikke med.
Efter anvisning fra dommeren går hundeføreren igen hen på ved siden af hunden og bringer den på en kommando på plads.
Under øvelsen må hundeføreren snakke beroligende til hunden, men der må ikke afgives kommando.

3. Tandvisning
Efter anvisning fra dommeren fremviser hundeføreren hundens tandsæt, ved at hæve læberne. Biddet skal være lukket og tænderne i siden skal alle kunne ses. Hunden skal sidde imens. Føreren må snakke roligt med hunden under øvelsen.

4. Fællesafdækning
Hunde bringes i line. Føreren tager opstilling i en række, med en afstand på ca. 5 skridt og i med hunden plads. Efter at linen er taget af hunden afdækkes den og føreren fjerner sig ca. 20 skridt og går front mod hunden. Hunden skal blive liggende i 2 min. Når føreren forlader hunden, må kommandoen ”bliv liggende” anvendes. Når tiden er gået går føreren tilbage til hunden, tager hunde på plads og sætter line på. Tidtagningen begynder, når føreren er kommet ud på korrekt afstand. Øvelsen skal udføres med mindst 3 hunde.

5. Lineføring.
Hunden, der føres på venstre side af føreren, må følge med iver og opmærksomhed i løsthængende line (skulderen ud for knæet), og på en sådan måde, at føreren ikke hindres i sine bevægelser: fremad gå, højre om, venstre om, omkring, venstre helt omkring, i et 8-tal, holdt og i løb. I højre og venstrevendingerne foretager føreren en 90 graders vending. Ved venstre helt omkring må man udføre en lille bue til venstre. 8-tallets cirkler må have en størrelse på 4-5 m. Opstandsningen må skel frit og pludseligt og hunden skal af sig selv sætte sig på plads. Ved fremad gå, efter en opstandsning, må der afgives en kommando. Under løb er det tilladt at give en kommando ved skift af hastighed. Linen kan bæres i venstre hånd og skal være løst hængende. Armene skal under gang bevæges normalt. Venstre arm må herved være let bøjet, dog ikke i nærheden af kroppen, men må ikke holdes foran kroppen eller fast ved kroppen. Når føreren gør holdt, må hunden sætte sig ved siden af føreren uden kommando.

6. Fri ved fod.
Efter anvisning fra dommeren, tages linen af hunden. Linen anbringes over venstre skulder og lukket på højre side eller omkring halsen. Den bliver udført som i øvelse 5, Lineføring, efterfulgt af en rundgang om 4 hundeførere med hund, der bliver opstillet i et kvadrat på 4x4 m.

7. Sid under gang.
Fra plads skal hunden gå fri ved fod, føreren skal gå i normal gang ligeud. Efter 10-15 skridt bringer føreren hunden i sit-position. Hunden skal sætte sig straks og hurtigt uden at føreren ændrer sin gangart eller kigger sig tilbage. Hunden skal sidde roligt. Efter mindst 20 skridt bliver føreren stående og drejer sig om mod hunden. På tegn fra dommeren går føreren tilbage til hunden og stiller sig, så hunden sidder plads. På tegn fra dommeren tages hunden i snor.

8. Indkald.
Ved afslutningen af øvelse 6, Fri ved fod, gør føreren holdt i et felt på 3x3 m, der er kendetegnet ved 4 markeringer i hjørnerne. Hunden bliver afdækket i dette felt. Line uden knuder og sløjfer bliver lagt ved hunden. Efter anvisning af dommeren, går hundeføreren ca. 30 m fremad. Her vender føreren sig om og stiller sig med ansigtet mod hunden. På tegn fra dommeren kalder føreren ”her” eller ”kom”. Hunden skal på kommandoen omgående, og uden tøven omsætte denne til og hurtigt, i lige linje sætte sig direkte foran føreren, med hovedet direkte vendt mod denne. Derefter giver føreren kommandoen til at gå på plads.

9. Tilbagesendelse til dæk
Hunden sidder efter øvelse 8 plads. På tegn fra dommeren sender føreren hunden tilbage til linen. Hunden skal lystre kommandoen direkte, på den korteste vej, i trav eller galop under hensyntagen til racen, vende tilbage til linen og lægge sig, fortrinsvis vendt mod føreren. På et tegn fra dommeren, begiver føreren sig til hunden. På et tegn lader føreren hunden sidde og linen sættes på hunden. Det er tilladt at udføre et armtegn sammen med kommandoen. Andre kropstegn er ikke tilladt. Hunden skal selv lægge sig ved linen.

10. Apport
På tegn fra dommeren lægger føreren en egen træapport eller en apportérdummy mindst 10 m i en af dommeren angiven retning. Det er tilladt, at give en ”vente”-kommando idet man går fra hunden. Hunden skal blive siddende ved siden af føreren, indtil han giver kommandoen til at apportere. Hunden skal på kommandoen hurtigt, opmærksomt følge den korteste vej. Det er tilladt hunden at løbe forbi trægenstanden eller dummyen før den tager den op.
Hunden må ikke tygge apporten eller tilbageholde den. Hunden skal vende tilbage til hundeføreren af den korteste vej og sætte sig direkte foran denne. Hunden skal fastholde den apporterede genstand, indtil føreren på tegn fra dommeren, giver hunden kommando til at slippe. Derefter giver føreren kommandoen til grundstilling: Plads.

11. Omgangen mellem menneske/hund
Denne øvelse er beregnet til, at hunden ved øvelsens afslutning roligt bliver belønnet. Om hunden bliver belønnet og om der mellem de to hersker den rette forståelse. Hunden skal gennem hele programmet arbejde glad.

Præmiering:    Fortrinlig    256 - 320   point
                   Meget godt  224 - 255,5 point
                   Godt           192 - 223,5 point