Dogdancing Tyskland

Bedømmelseskriterier:

Bedømmelsen var delt ind i 3 hovedkategorier, der hver havde en række underkategorier. Hovedkategorierne var:

Indhold
Hvor flydende og harmonisk er programmet.
Bliver der vist et passende antal tricks
Hund og førers fremtræden
Publikums reaktion
- osv.
Kvalitet
Sværhedsgrad af tricks
Udførelse af tricks
Udførelse af fri ved fod
Udnyttelse af ringen
Hundens arbejdsstil (ser den ud til at have det sjovt)
- osv.
Fortolkning af musikken
Passer valg af musik til hunden (ekvipagen)
Hvordan er musikken fortolket
Koreografi
- osv.

Dommerne fra venstre:
Emmy M. Simonsen (DK), Andreas Kroll og Meike Bockermann
For hver underkategori kunne man give mellem 1 og 3 point (det behøvede ikke være hele tal, men kunne f.eks. være 1,2 point), således at der var max 10 point i hver hovedkategori. Hvis en hund fik max point i alt fra alle domme, ville den altså få 30 point, 10 for indhold, 10 for kvalitet og 10 for musikfortolkning.
Det skete nu ikke :-).
Klasserne:

Fun-klassen er en klasse, hvor man må bruge godbidder, legetøj og hjælpemidler. Der er ingen krav til længden af musik eller antal tricks. Man får en skriftlig bedømmelse, men ingen point.

S-klassen skal indholde mindst 4 tricks og musikken må vare op til 1½ minut.

M-klassen skal indholde mindst 6 tricks og musikken må vare op til 2½ minut.

L-klassen skal indholde mindst 8 tricks og musikken må vare op til 3½ minut.

6+-klassen for deltagere med over 6 ben. F.eks. par eller 1 menneske og 2 hunde.

3-gruppen for 4-6 hunde med deres førere.


Anni og Marquis blev nr. 5 i  S-klassen

Minihundene (op til 40 cm i skulderhøjde) skal udnytte mindst 50% af ringen og maxihundene (over 40 cm i skulderhøjde) mindst 75%.
Læs beretningen og se billederne fra konkurrencen